Kategorie usług
 
Menu

Pozyskiwanie funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/25/41053/463102
Cena netto 4 950,00 zł Cena brutto 4 950,00 zł
Cena netto za godzinę 225,00 zł Cena brutto za godzinę 225,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-25 Termin zakończenia usługi 2019-10-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-24
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Hamera Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Dominik Hamera Telefon +48 888 677 422
E-mail office@hameragroup.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podczas szkolenia Uczestnicy nabędą umiejętności na 3 poziomach: - Wiedza: Uczestnicy poznają specyfikę źródeł finansowania inwestycji, zasad ubiegania się o dotacje bezzwrotne, jakie dokumenty i w jaki sposób należy opracować w celu ubiegania się o finansowanie, z jakich programów może skorzystać w 2019 roku, najważniejsze zasady rozliczania, księgowania i realizacji projektami unijnymi. - Umiejętności: Uczestnicy będą potrafili samodzielnie planować, przygotowywać i kierować własnym projektem jego rozliczaniem, księgowaniem i jego realizacją. Będą potrafili przeprowadzić diagnozę najważniejszych oczekiwań względem realizacji projektu Rozwiną umiejętność analizowania ryzyka niewłaściwego rozliczania i księgowania dokumentów i współpracy instytucja zarządzającą. - Kompetencje społeczne: Rozwiną najważniejsze umiejętności interpersonalne pozwalające na sprawne zrealizowanie projektu takie jak organizacja pracy własnej i komunikacja z członkami zespołu projektowego. W efekcie rozwinięcia powyższych kompetencji zwiększy się efektywność przygotowania odpowiedniej dokumentacji, jakość i czas rozliczania, księgowania i realizacji projektów.
Drukuj do PDF