Kategorie usług
 
Menu

Podstawy obsługi komputera i Internetu


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/24/9013/461291
Cena netto 300,00 zł Cena brutto 300,00 zł
Cena netto za godzinę 18,75 zł Cena brutto za godzinę 18,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-20 Termin zakończenia usługi 2020-02-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-30
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs pedagogiczny dla instruktorów; kursy z zakresu transportu: kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, prawo jazdy kat. B, przewóz towarów niebezpiecznych; kursy spawalnicze: spawanie acetylenowo-tlenowe, spawanie łukowe elektrodą otuloną, spawanie łukowe elektrodą wolframową metodą TIG, spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego/aktywnego elektrodą topliwą spawanie metodą MIG/MAG, cięcie gazowe metali; kursy rolnicze: rolnik.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Osoba do kontaktu Anna Łabuz Telefon 15 86 84 156
E-mail opatow@zdz.kielce.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
nabycie wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu


Drukuj do PDF