Kategorie usług
 
Menu

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE – konsekwencje na gruncie przepisów o VAT z uwzględnieniem zmian od 2020 r.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/23/10770/460755
Cena netto 650,00 zł Cena brutto 650,00 zł
Cena netto za godzinę 92,86 zł Cena brutto za godzinę 92,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-12 Termin zakończenia usługi 2019-12-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-10
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PRESTIGE EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
Osoba do kontaktu Sylwia Jasińska Telefon +48 32 738 51 90
E-mail szkolenia@eck-prestige.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów oraz planowanych zmian w 2020 r. w zakresie obrotu towarowego w ujęciu międzynarodowym i ich konsekwencji w podatku VAT. Nabycie praktycznej wiedzy umożliwi uczestnikom rozpoznanie rodzaju planowanej transakcji i jej prawidłowe opodatkowanie, zaraportowanie i udokumentowanie dla celów VAT. Praktyczne wskazówki pozwolą uczestnikom odpowiednio przygotować warunki transakcji, aby zminimalizować ryzyko podatkowe związane z jej przeprowadzeniem i rozliczeniem, w tym zidentyfikować potencjalne obszary ryzyka związane z obowiązkiem rejestracji dla celów VAT w innych krajach. Uczestnik szkolenia będzie potrafił zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. W efekcie nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia umiejętności/predyspozycji zawodowych w obszarze podatkowym/księgowym.
Drukuj do PDF