Kategorie usług
 
Menu

Prawo pracy - istotne zmiany na 2020 rok


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/23/13089/460702
Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-18 Termin zakończenia usługi 2020-03-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-10
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: Poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu prawa pracy, posiadanej wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane problemy w oparciu o orzecznictwo w zakresie analizowanych zagadnień, stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Efektem jest zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zasad zawierania umów o pracę, świadectw pracy, czasu pracy i urlopy wypoczynkowe, dokumentacja pracownicza oraz uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Nabycie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.


Drukuj do PDF