Kategorie usług
 
Menu

PODATEK VAT wprowadzone zmiany w 2020 roku


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/23/13089/460690
Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł
Cena netto za godzinę 42,86 zł Cena brutto za godzinę 52,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-27 Termin zakończenia usługi 2020-01-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-23 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-20
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest poznanie zagadnień związanych z wprowadzonymi zmianami przepisów podatkowych, uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem nowej matrycy VAT, Centralnego Rejestru Podatników VAT czynnych zawierającego „Białą Listę Rachunków Bankowych”, nowej zintegrowanej struktury JPK_VDEK oraz kas „on line”. Uczestnik pozna zmiany w podatku VAT które Ministerstwo Finansów wprowadzi w życie od 1 stycznia 2020 r. oraz te zmiany dotyczące również zasad wprowadzenia obowiązkowego split payment dla niektórych transakcji. Uczestnik szkolenia osiągnie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zasad ustalania i prowadzenia rozliczeń w zakresie podatku VAT, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.
Drukuj do PDF