Kategorie usług
 
Menu

Zmiany w podatku PIT w 2020 roku


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/23/13089/460660
Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-26 Termin zakończenia usługi 2020-03-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-23 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-16
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie skutków podatkowych związanych z aktualnymi zmianami w podatku PIT, jakiego rodzaju dochody i w jakim limicie objęte będą zwolnieniem od roku 2019 i kolejnych latach, rodzaje dochodów objętych obniżoną stawką PIT. Uczestnicy na szkoleniu poznają i nauczą się najważniejszych zagadnień dotyczących działań marketingowych, reklamy, reprezentacji. Uczestnicy poznają nowe zasady rozliczeń CIT i PIT obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., obowiązki na gruncie przepisów o podatku u źródła, a także ceny transferowe. Uczestnicy nabędą umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.


Drukuj do PDF