Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie okresowe w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E,C1, C1+E, ADR-P, ADR-C, nalewaki, opłata za badania oraz za pierwsze egzaminy państwowe


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/22/14017/459879
Cena netto 3 650,00 zł Cena brutto 3 650,00 zł
Cena netto za godzinę 36,14 zł Cena brutto za godzinę 36,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 101
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-18 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Marszałek wydaje ADR - zaśw. o przeszk. kierowcy, - TDT wydaje zaśw. kwalifik. (NO), - OSK wydaje zaśw. kwalifikacyjne (przewóz rzeczy).
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik usługi powinien być przygotowany do zdobycia uprawnień dla kierowcy zawodowego wykonującego przewóz rzeczy, przewóz materiałów niebezpiecznych oraz powinien posiadać wiedzę i umiejętności potrzebne do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych (NO),.
Drukuj do PDF