Kategorie usług
 
Menu

Obsługa suwnic I stopnia


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/21/7788/459798
Cena netto 25 000,00 zł Cena brutto 25 000,00 zł
Cena netto za godzinę 277,78 zł Cena brutto za godzinę 277,78
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 90
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-26 Termin zakończenia usługi 2019-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-16
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Inne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SEKA SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Marcin Charęża Telefon 91 88 19 500
E-mail marcin.chareza@seka.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego obsługiwania suwnic, w tym: • zapoznanie z budową i zasadą działania suwnic, pozwalające na ich prawidłową eksploatację, przygotowanie uczestnika do samodzielnej obsługi, • zapoznanie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Drukuj do PDF