Kategorie usług
 
Menu

AKADEMIA MENADŻERA – Program rozwoju kompetencji menadżerskich. Moduł: Coaching menadżerski


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Coaching
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/21/13718/459754
Cena netto 8 000,00 zł Cena brutto 9 840,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 246,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-27 Termin zakończenia usługi 2019-10-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-27
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SMART CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Grzegorz Kowalczuk Telefon 730 280 001
E-mail gkowalczuk@smartcare.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem usługi jest poprawa kompetencji kadry zarządzającej/menadżerów w obszarach aktywnego, celowego, sprawnego i skutecznego działania pracowników. Głównym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie wykorzystania potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający zespołem powinien posiadać kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania pracowników oraz delegowania zadań, powinien jest też nieustannie rozwijać. Coaching jest nową metodologią doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy. Celem usługi jest usprawnienie efektywności osobistej managerów firm przedsiębiorstw oraz rozwinięcie umiejętności stworzenia własnego stylu zarządzania, w tym analizy mocnych i słabych stron. Uczestnik nauczy się angażowania i motywowania podwładnych znajdujących się na trudnym etapie rozwoju zawodowego. Nauczy się dostosowania sposobu komunikacji do etapu rozwoju pracownika i jego potrzeb oraz podstaw budowania autorytetu i osobistej wiarygodności lidera. POZOSTAŁE CELE USŁUGI: Wiedza i umiejętności: • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie objętym usługą rozwojową (40%); • utrwalenie nawyków związanych z pozyskanymi umiejętnościami (30%); • stworzenie grupy wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie zapewnić efektywność organizacji (20%); • zapewnienie „mocnych” podstaw dla osób, które myślą o zawodowej przyszłości w wybranym obszarze wsparcia (10%); Kompetencje społeczne: • rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju; • rozwinięta w toku uczenia się zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania. Wymagania wobec uczestnika : • odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie, wysokie zdolności interpersonalne; • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.
Drukuj do PDF