Kategorie usług
 
Menu

FDM – FASCIAL DISTORTION MODEL (“MODEL ZNIEKSZTAŁCENIA POWIĘZI”), moduł 4


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/21/15540/459744
Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1 580,00 zł
Cena netto za godzinę 98,75 zł Cena brutto za godzinę 98,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-29 Termin zakończenia usługi 2019-12-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-16
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore
Osoba do kontaktu Patrycja Gołębiowska Telefon 882 024 648
E-mail info@fundacjaincorpore.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia będzie znał założenia terapii FDM będzie miał wiedzę na temat dystorsji powięziowych występujących u pacjentów i potrafił je zdiagnozować.w zakresie umiejętności będzie umiał przeprowadzenie diagnostykę dolegliwości bólowych pacjentów. Po przeprowadzeniu diagnostyki będzie umiał przeprowadzić terapię przeciwbólową dostosowując terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiądzie umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu modelu teraputycznego wg FDM Dr Typaldos zaobserwował, że pacjenci z różnymi diagnozami podczas opisywania swoich dolegliwości korzystają z tych samych gestów oraz słów. Na tej podstawie stwierdził, że przyczyną tego zjawiska jest sześć różnych zniekształceń powięzi, różniących się między sobą objawami, lokalizacją itd. Opierając się na tych założeniach dr Typaldos stworzył innowacyjną metodę diagnostyki, opartą na gestykulacji oraz słowach, których używają pacjenci w trakcie opisywania swoich dolegliwości. Jest to swego rodzaju "kompas", pozwalający rozpoznać właściwe zniekształcenie powięzi, a także jej lokalizację. Zapraszamy do udziału w profesjonalnym kursie FDM, akredytowanym przez EFDMA.
Drukuj do PDF