Kategorie usług
 
Menu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/20/5829/459635
Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł
Cena netto za godzinę 19,72 zł Cena brutto za godzinę 19,72
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 218
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-16 Termin zakończenia usługi 2020-05-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-16
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Osoba do kontaktu Marlena Łukaszewicz Telefon 608 029 009
E-mail podyplomowe@wse.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przygotowanie oraz pogłębienie wiedzy administratorów zarządzających danymi osobowymi, kandydatów na Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i innych osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych do skutecznej ochrony informacji w świetle standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Po ukończeniu studiów uczestnik: • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych na gruncie polskiego i europejskiego prawa ochrony danych osobowych, metod i narzędzi związanych z obszarami zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz najnowszych rozwiązań w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny poziomu zabezpieczeń procesów przetwarzania informacji • Umie zastosować w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych , zaplanować procesowo system zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji i sporządzić dokumentację wg standaryzacji i jakości zarządzania bezpieczeństwem informacji • ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu zgodnie z zasadami etyki
Drukuj do PDF