Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka angielskiego - poziom A1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/20/11456/459620
Cena netto 10 200,00 zł Cena brutto 10 200,00 zł
Cena netto za godzinę 102,00 zł Cena brutto za godzinę 102,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-22 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-29
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Zone Centrum Językowe Elżbieta Skowron
Osoba do kontaktu English Zone Centrum Językowe Skowron Telefon 694421963
E-mail biuro@englishzone.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestnika do komunikacji w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji ustnej. Szkolenie umożliwi Uczestnikowi nabycie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego na poziomie A1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). Po zakończeniu szkolenia Uczestnik rozumie potoczne zwroty i potrafi je zastosować w codziennych sytuacjach. Umie przedstawić siebie i innych, odebrać i zostawić ustną wiadomość. Potrafi formułować proste wypowiedzi związane z potrzebami życia codziennego.


Drukuj do PDF