Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe - IT Project Management


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/20/5829/459567
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 34,72 zł Cena brutto za godzinę 34,72
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 144
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-16 Termin zakończenia usługi 2020-05-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-15
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Osoba do kontaktu Marlena Łukaszewicz Telefon 608 029 009
E-mail podyplomowe@wse.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów IT Project Management jest przygotowanie uczestników do zarządzania projektami, zapoznanie z najlepszymi światowymi praktykami i standardami w obszarze zarządzania projektami IT, a przede wszystkim nabycie umiejętności wykorzystania różnorodnych narzędzi z zakresu zarządzania projektami informatycznymi. Po ukończeniu studiów uczestnik: • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania projektami, zna metody i narzędzia zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów IT oraz ma uporządkowaną wiedzę z zakresu społecznych i psychologicznych aspektów zarządzania projektami • Umie zastosować w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania projektami, posługuje się narzędziami zarządzania poszczególnymi obszarami projektu, planuje i realizuje projekty i przedsięwzięcia z wykorzystaniem metodyk tradycyjnych i klasy Agile oraz wykorzystuje narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami • ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Drukuj do PDF