Kategorie usług
 
Menu

Metoda Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/20/15540/459525
Cena netto 370,00 zł Cena brutto 370,00 zł
Cena netto za godzinę 28,46 zł Cena brutto za godzinę 28,46
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 13
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-28 Termin zakończenia usługi 2019-11-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-22
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore
Osoba do kontaktu Aneta Gutowska Telefon 882 024 648
E-mail kursy@fundacjaincorpore.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs ma na celu przekazanie wiedzy systemu ćwiczeń opracowanych przez Weronikę Sherborne opartych na naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi. Kurs ma przekazać wiedzę i praktyczne doświadczenia w zakresie posługiwania się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jak i zastosowania ruchu w terapii zaburzeń rozwojowych.
Drukuj do PDF