Kategorie usług
 
Menu

Prezentacja zmian w podatku CIT i VAT według najnowszej wykładni.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/20/17621/459339
Cena netto 3 125,00 zł Cena brutto 3 125,00 zł
Cena netto za godzinę 195,31 zł Cena brutto za godzinę 195,31
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-27 Termin zakończenia usługi 2019-11-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-26
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agencja Reklamowa NXT Tomasz Madejski
Osoba do kontaktu Anna Kania Telefon 515 870 650
E-mail a.kania@change.info.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
S (Specific): Szkolenie dotyczy przedstawienia i omówienia zmian w zakresie prawa podatkowego (CIT i VAT) oraz planowanych nowelizacji w prawie podatkowym w 2020 roku. Uczestnicy dodatkowo poznają najnowszą wykładnię prawa oraz interpretacje prawa podatkowego w kluczowych obszarach dla CIT i VAT. Uczestnicy szkolenia poznają metody jakie można stosować, aby w legalny sposób obniżyć podatek i zastosować ulgę lub odrębny przepis. M (Measurable): Udział w tym szkoleniu pozwoli podnieść poziom wiedzy z zakresu implementacji przepisów podatkowych w trakcie wykonywania zadań. Uczestnicy poznają nowelizację 2 ustaw (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych CIT oraz ustawa o podatku od towarów i usług VAT). Przełoży się to również na wzrost liczby klientów. Celem mierzalnym jest pozyskanie do 2 nowych Klientów każdego miesiąca. A (Agreed): Celem uzgodnionym dla wszystkich stron jest: a) dla firmy szkoleniowej: podniesienie poziomu organizowanych szkoleń poprzez dostosowanie szczegółowego programu szkolenia dla uczestników szkolenia oraz podniesienie poziomu doświadczenia w organizacji szkoleń dedykowanych dla wybranej grupy zawodowej (księgowi, pracownicy kancelarii podatkowych, biur podatkowych); b) dla przedsiębiorcy: dzięki uczestnictwu w szkoleniu przedsiębiorca usystematyzuje i zaktualizuje wiedzę swoich pracowników w zakresie zmian w podatku CIT i VAT.; c) dla pracownika: uporządkuje poziom swojej wiedzy i umiejętności stosowania przepisów w zakresie zmian w prawie podatkowym, jakie nastąpiły z 2019 i 2020 rokiem. R (Realistic): Szkolenie podzielone jest na trzy bloki: wykład, ćwiczenia i dyskusja. Te trzy elementy gwarantują utrwalenie prezentowanej wiedzy, ma to wpływ na osiągnięcie podstawowego celu – podniesienia poziomu wiedzy i implementację jej w codziennej pracy. T (Time relation): Nabytą wiedzę Przedsiębiorca może wdrożyć od razu po zakończeniu szkolenia. Osiągnięcie wszystkich efektów planowane jest na 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia.
Cel edukacyjny
Wiedza: Każdy z uczestników szkolenia podniesie poziom swojej wiedzy z zakresu wykorzystania przepisów (CIT i VAT) w codziennej pracy oraz pozna najnowsze wykładnie prawa podatkowego wraz z interpretacją urzędów skarbowych. Podczas spotkania z trenerem – ekspertem prawa podatkowego specjalizującego się w CIT i VAT, uczestnik szkolenia będzie mógł swobodnie zadać pytania teoretyczne i dowiedzieć się, w jaki sposób zastosować w praktyce dane przepisy. Uczestnik szkolenia pozna zmiany w prawie podatkowym, podniesie poziom swojej wiedzy w następujących obszarach: -VAT: podzielona płatność (split payment), należyta staranność przy nabyciu towarów i usług, kasy fiskalne online 2019-2023, nowe obowiązki dotyczące treści paragonów fiskalnych, stawki VAT, pierwsze zasiedlenie budynków i budowli, zasady uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku VAT, zmiany w rozliczaniu VAT od importu towarów, możliwość wystawiania elektronicznych faktur RR, zmiany w VAT MOSS od 1 stycznia 2019 r., konstytucja dla biznesu a VAT - możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej, a obowiązek rejestracji na VAT, nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych. Nowelizacja i wprowadzenie aktualnych zmian dot. podatku od towarów i usług VAT na rok podatkowy 2020 w oparciu o aktualną ustawą. - CIT : nowa definicja małego podatnika 2019 i 2020, obniżenie stawek CIT, 60 planowanych zmian dla MSP – m.in. sukcesja i nowe KUP, nowa formuła rozliczeń dla przedsiębiorców i osób nieprowadzących DG w latach 2019-2020, zmiany dotyczące firmowych samochodów, zadłużenie w kosztach uzyskania przychodów, zwolnienie z podatku po śmierci przedsiębiorcy, zmiany dla spadkobierców, nowa ulga mieszkaniowa po zbyciu nieruchomości. Wszystkie aktualne zmiany na 2019 i 2020 dot. podatku korporacyjnego Corporate Income Tax - CIT. Obowiązku, zwolnienia i ulgi dla przedsiębiorców. Umiejętności: Dzięki udziałowi w tym szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności praktycznego wykorzystania znowelizowanych przepisów dotyczących podatku CIT i VAT w praktyce, tak aby nie popełniać błędów i postępować zgodnie z prawem i jego interpretacją. A w szczególności nabędzie umiejętności implementacji w poniższych obszarach: -VAT: podzielona płatność (split payment), należyta staranność przy nabyciu towarów i usług, kasy fiskalne online 2019-2023, nowe obowiązki dotyczące treści paragonów fiskalnych, stawki VAT, pierwsze zasiedlenie budynków i budowli, zasady uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku VAT, zmiany w rozliczaniu VAT od importu towarów, możliwość wystawiania elektronicznych faktur RR, zmiany w VAT MOSS od 1 stycznia 2019 r., konstytucja dla biznesu a VAT - możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej, a obowiązek rejestracji na VAT, nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych. Nowelizacja i wprowadzenie aktualnych zmian dot. podatku od towarów i usług VAT na rok podatkowy 2020 w oparciu o aktualną ustawą. - CIT : nowa definicja małego podatnika 2019 i 2020, obniżenie stawek CIT, 60 planowanych zmian dla MSP – m.in. sukcesja i nowe KUP, nowa formuła rozliczeń dla przedsiębiorców i osób nieprowadzących DG w latach 2019-2020, zmiany dotyczące firmowych samochodów, zadłużenie w kosztach uzyskania przychodów, zwolnienie z podatku po śmierci przedsiębiorcy, zmiany dla spadkobierców, nowa ulga mieszkaniowa po zbyciu nieruchomości. Wszystkie aktualne zmiany na 2019 i 2020 dot. podatku korporacyjnego Corporate Income Tax - CIT. Obowiązku, zwolnienia i ulgi dla przedsiębiorców. Kompetencje społeczne: Uczestnik szkolenia będzie w stanie udzielić klientowi rzetelnych i fachowych informacji z pozycji eksperta. Nabędzie umiejętność prostego i zrozumiałego wyjaśniania przepisów, omawiania sytuacji podatkowej klienta, wskazywania najlepszych rozwiązań rozliczeń podatkowych dla klienta. Tego typu szkolenie przyczyni się do podniesienia poziomu kompetencji społecznej: profesjonalnej obsługi klienta opartej na merytorycznej współpracy i uczciwej komunikacji. Uczestnik szkolenia ponadto będzie w stanie wyjaśnić zawiłości prawa podatkowego z pozycji eksperta, który posiada aktualną wiedzę na temat zmieniających się przepisów w obrębie podatków: CIT i VAT. Uczestnik szkolenia nabędzie kompetencji społecznych dzięki którym będzie w stanie wytłumaczyć obowiązki podatkowe dla swoich Klientów, którzy nie mają świadomości i wiedzy dot. podatków.
Drukuj do PDF