Kategorie usług
 
Menu

Kurs na Operatora Dronów VLOS + BVLOS + MR 25kg. Szkolenie do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji UAVO z uprawnieniami pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/20/27771/459321
Cena netto 4 807,00 zł Cena brutto 4 807,00 zł
Cena netto za godzinę 102,28 zł Cena brutto za godzinę 102,28
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 47
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-05 Termin zakończenia usługi 2019-11-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-05
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora (UAVO) - INS
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Realizacja szkolenia pozwala uczestnikom kursu na podejście do egzaminu państwowego, którego pozytywne zaliczenie umożliwia uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji upoważniającego do wykonywania lotów zawodowych bezzałogowymi statkami powietrznymi.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Świadectwo Kwalifikacji jest wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie rozporządzenia do art 94 i 104 ustawy Prawo Lotnicze.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DRON.edu.pl - Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów
Osoba do kontaktu Karolina Słowik Telefon 530 375 375
E-mail karolina.slowik@dron.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Kursanci nabędą niezbędnych kompetencji, które pozwolą na zawodowe wykonywanie lotów wszystkimi kategoriami dronów o masie do 5 kg oraz wielowirnikowcami o masie do 25 kg, dzięki czemu firma będzie w stanie pozyskać co najmniej 10 nowych klientów po upływie najbliższych 6 miesięcy od zakończeniu kursu. W związku z wprowadzeniem nowych usług polegających na wykonywaniu zleceń w powietrzu, po ukończeniu szkolenia zyski przedsiębiorstwa powinny wzrosnąć o 5% w przeciągu najbliższego roku.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do zdobycia Świadectwa Kwalifikacji, które pozwala na zawodowe wykonywanie lotów dronem w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku operatora. Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod wykorzystania dronów w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wykonywania wszelkich zawodów dotyczących takich obszarów działania jak budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, informatyka, bezpieczeństwo, geodezja, leśnictwo, rolnictwo, fotografia, media, turystyka i rekreacja oraz transport. Po ukończeniu szkolenia uczestnik uzyskuje wiedzę teoretyczną, na którą składa się: - prawo lotnicze - meteorologia - człowiek jako pilot i operator UAV - możliwości i ograniczenia - nawigacja w lotach bezzałogowych - procedury operacyjne - osiągi i planowanie lotu - wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym - zasady wykonywania lotów - bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne. Kursanci przechodzą również przez część praktyczną, dzięki której nabywają odpowiednie zdolności w zakresie: - przygotowania do wykonania lotu (przygotowanie operacyjne, przygotowanie techniczne) - planowania lotu - prowadzenia czynności lotniczych - współpracy z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej - czynności po zakończeniu lotów - sytuacji niebezpiecznych Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobywa kompetencje społeczne w obrębie: - samokształcenia się, wie gdzie szukać istotnych dla niego zmian w obowiązujących przepisach - wie jak bezpiecznie operować BSP w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku - umie zachować odpowiednią higienę i bezpieczeństwo pracy - ma świadomość zagrożeń, które wynikają z braku regularnej kontroli stanu technicznego BSP - jest świadomy zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów i bagatelizowania zezwoleń wydanych przez organy ruchu lotniczego - zna procedury oraz potrafi określić warunki meteorologiczne i ryzyko związane z wykonywanym lotem - nabywa praktyczną wiedzę jak wykorzystać swoje umiejętności operowania BSP w wielu branżach i zawodach - potrafi wykazać się odpowiednią reakcją i działaniem w razie dojścia do awarii BSP - potrafi obsługiwać programy do planowania lotów automatycznych wykorzystywanych przy obsłudze aplikacji DJI GS Pro, Pix4D Capture app, DJI Go oraz wie gdzie szukać najaktualniejszych nowinek technologicznych z zakresu lotnictwa Realizacja szkolenia w pełni przygotowuje kursanta do bezpiecznego wykonywania zawodu Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego z możliwością wykonywania lotów w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku. Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, a na podstawie jego pozytywnego zaliczenia otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Personelu Lotniczego wydane według wymagań polskich przepisów licencjonowania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, które uprawnia do lotów komercyjnych, jak również innych niż sportowe i rekreacyjne.
Drukuj do PDF