Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

"Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi 111-spoiny pachwinowe GORLICE KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/20/39178/459279
Cena netto 2 379,80 zł Cena brutto 2 379,80 zł
Cena netto za godzinę 14,60 zł Cena brutto za godzinę 14,60
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 163
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-20 Termin zakończenia usługi 2020-02-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-20
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Dokument wydawany przez Instytut Spawalnictwa (książeczka , certyfikat spawacza)
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego"
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytut Spawalnictwa
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego"
Osoba do kontaktu Oliwia Oleksyk Telefon +48 18 5346324
E-mail cszgor@poczta.onet.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych IS-P/T-FW-1-111
Drukuj do PDF