Kategorie usług
 
Menu

Komunikacja w zespole, jako niezbędny element dobrych relacji w działalności gospodarczej.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/19/21381/459051
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 150,00 zł Cena brutto za godzinę 150,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-04 Termin zakończenia usługi 2019-12-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-04
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Maritime Consulting Poland Dariusz Kowalski
Osoba do kontaktu Dariusz Kowalski Telefon +48 665 106 607
E-mail biuro@4yachts.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Kontakty i komunikacja to najważniejszy element działalności gospodarczej. Począwszy od kontaktów z klientami i sprzedaży bezpośredniej towarów i usług poprzez komunikację zespołową w ramach działu, wydziału, przedsiębiorstwa, do budowania marki, komunikacji z konkurencją oraz załatwiania spraw urzędowych wszędzie niezbędne są umiejętności skutecznej komunikacji i porozumiewania się. Na każdym etapie funkcjonowania w społeczeństwie przekazujemy oraz odbieramy informacje, porozumiewamy się za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej, prowadzimy negocjacje, przydzielamy zadania lub je realizujemy, budzimy zaufanie lub jego brak. Od prawidłowej i skutecznej komunikacji zależy sukces w biznesie, a sprzedaż jest jego najważniejszym elementem. Jak pisze w swoich książkach Robert Kiyosaki prawie każdy potrafi zrobić hamburgera smaczniejszego nie niż oferuje McDonald’s ale to MCDonald’s sprzedaje ich miliony dziennie. Trzeba uświadomić polskim przedsiębiorcom, że komunikacja wpływa nie tylko na wizerunek firmy, ale również na jej markę, a co najważniejsze - również na markę osobistą i rozwój biznesu, a także, że nie jest to PR. Niestety w Polsce marka jest często mylona z wizerunkiem, tak jak Employer Branding mylony jest z marketingiem rekrutacyjnym, czy komunikacja w biznesie z PR-em. Co trzeba zrobić? Należy cały czas edukować się i dbać o rozwój zespołu, którym się zarządza. Do osiągnięcia sukcesu koniecznym jest podnoszenie kompetencji z zakresu komunikacji wszystkich pracowników przedsiębiorstwa bez względu na jakim stanowisku pracują ponieważ wszyscy oni tworzą zespół, którego podstawą funkcjonowania jest komunikacja wewnętrzna. Komunikacja zewnętrzna (z klientami, pracownikami urzędów i instytucji, osobami, które mogą przedsiębiorstwu pomóc lub zaszkodzić) jest niezbędna do zdobycia i utrzymania pozycji na rynku oraz do efektywnej sprzedaży towarów i usług. Na każdym z tych elementów podstawową rolę odgrywa komunikacja. Celem biznesowym szkolenia jest spowodowanie żeby była ona skuteczna i przynosiła zamierzone i oczekiwane efekty.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest podniesienie świadomości oraz kompetencji uczestników z zakresu wagi komunikacji w procesie prowadzenia działalności gospodarczej, nauczenie ich jak ważna jest zarówno komunikacja wewnętrzna, która powoduje sprawne działanie przedsiębiorstwa, jak i zewnętrzna od której bezpośrednio zależy ilość sprzedawanych towarów i usług. Następnie uczestnicy przejdą szereg ćwiczeń praktycznych, których efektem będzie zdobycie umiejętności prawidłowego, skutecznego i co ważne zgodnego z oczekiwaniami komunikowania się w sposób bezpośredni (face to face), pośredni (e-mail, telefon, video) oraz za pośrednictwem gestów (komunikacja niewerbalna). Program obejmuje zarówno elementy szeroko rozumianej sprzedaży (np. skuteczne poproszenie kogoś o pomoc jest niczym innym jak sprzedaniem mu swojej pracy) jak i higieny pracy i budowanie zdrowych relacji w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.
Drukuj do PDF