Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

STUDIA PODYPLOMOWE Z COACHINGU


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/19/14675/458862
Cena netto 9 000,00 zł Cena brutto 9 000,00 zł
Cena netto za godzinę 38,14 zł Cena brutto za godzinę 38,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 236
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-26 Termin zakończenia usługi 2020-05-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-25
Maksymalna liczba uczestników 50
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu WYŻSZA SZKOŁA KADR MENEDŻERSKICH W KONINIE
Osoba do kontaktu Bohdan Nowicki Telefon +48 694316886
E-mail b.nowicki@wskmkonin.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy interdyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących działań rozwojowych zorientowanych na jednostkę. Studia umożliwiają zdobycie podstaw prowadzenia sesji coachingowych oraz kluczowych kompetencji w zakresie prowadzenia coachingu i mentoringu (prowadzenie sesji coachingowych w czasie trwania studiów), a także praktyczne przygotowanie z zakresu uczenia się ludzi dorosłych i młodzieży. Program oparty jest na wykładach, treningach, warsztatach i ćwiczeniach aktywizujących. Studia składają się z warsztatów, prezentacji, wykładów, dyskusji i pracy własnej. Uczestnicy aktywnie doświadczają zadań indywidualnych i grupowych, "case study", scenek, sesji coachingowych, superwizji, interwencji, informacji zwrotnej, ponadto sami twoarzą narzędzia coachingowei i wymieniają się wiedzą.
Drukuj do PDF