Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat B+E - M-Bony


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/19/21891/458760
Cena netto 1 392,00 zł Cena brutto 1 392,00 zł
Cena netto za godzinę 48,00 zł Cena brutto za godzinę 48,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 29
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-27 Termin zakończenia usługi 2019-11-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-25
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Szkolenie kandydatów na kierowców kategorii B+E prawa jazdy
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX
Osoba do kontaktu Barbara Połetek Telefon 508 868 877
E-mail szkoleniacodex@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat BE, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu poprzez wyposażenie tych osób w wiedzę i umiejętności ujęte w charakterystyce absolwenta kursu. Celem szkolenia jest również przygotowanie kursantów do złożenia egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z prawa jazdy kat BE.
Drukuj do PDF