Kategorie usług
 
Menu

M_o_R® - akredytowane szkolenie z egzaminem na poziomie Foundation


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/19/8397/458749
Cena netto 2 350,00 zł Cena brutto 2 350,00 zł
Cena netto za godzinę 111,90 zł Cena brutto za godzinę 111,90
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-09 Termin zakończenia usługi 2019-12-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-02
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Szkolenie oraz egzamin akredytowany jest przez Instytut Egzaminacyjny Peoplecert
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Altkom Akademia S.A.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
PeopleCert
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Izabela Fiedorek Telefon 801 25 85 66
E-mail szkolenia@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem zarówno z perspektywy strategicznej, projektowej jak i operacyjnej. Dzięki szkoleniu Uczestnik ma możliwość zapoznania się ze standardem Management of Risk M_o_R® oraz daje możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu szeroko pojętego zarządzania ryzykiem. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik: - będzie znał standardy Management of Risk M_o_R; będzie wiedział jakie są i znał zasady zarządzania ryzykiem, Będzie znał sprawdzone wzorce postępowania z ryzykiem, Będzie potrafił wypracować bardziej efektywny sposób reagowania na zagrożenia i szanse a w konsekwencji podejmować racjonalne decyzje, poprawiając tym samym efektywność działań. Będzie umiał wdrożyć zarządzanie ryzykiem; Będzie znał politykę zarządzania ryzykiem; Będzie potrafił przeprowadzić ocenę ryzyk; Będzie potrafił przeprowadzić strategię zarządzania ryzykiem; będzie potrafił przygotować rejestr ryzyk i rejestr zagadnień; Uczestnik zdobędzie kompetencje, dzięki którym będzie gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność. Szkolenie przygotowuje do certyfikacji na poziomie Foundation.
Drukuj do PDF