Kategorie usług
 
Menu

Kurs kwalifikacyjny uzupełniający dla instruktorów nauki jazdy kat. C wraz z egzaminem państwowym. Finansowany ze środków bazy usług rozwojowych.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/19/40296/458631
Cena netto 2 000,00 zł Cena brutto 2 000,00 zł
Cena netto za godzinę 20,41 zł Cena brutto za godzinę 20,41
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 98
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-04 Termin zakończenia usługi 2020-01-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Prowadzenie kształcenia ustawicznego w zakresie kursów; Instruktor prowadzący zajęcia na kursach na prawo jazdy, kierowcy wózków jezdniowcyh, kierowcy przewożący towary niebezpieczne ADR, operatorzy żurawi, operatorzy suwnic, kandydaci na egzaminatorów, przygotowawcze do egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia przy Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie
Osoba do kontaktu Maria Czarnowska Telefon 14 626 95 12
E-mail kursy@mord.tarnow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie przez uczestnika szkolenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku Instruktora nauki jazdy kat. C. Przygotowanie uczestnika kursu do pozytywnego zaliczenia egzaminu państwowego przed Komisją powołaną przez Wojewodę. „Kierunek Kariera Zawodowa”
Drukuj do PDF