Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/18/9013/458317
Cena netto 500,00 zł Cena brutto 500,00 zł
Cena netto za godzinę 10,42 zł Cena brutto za godzinę 10,42
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-04 Termin zakończenia usługi 2020-01-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-18 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-17
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Osoba do kontaktu Magdalena Włodarczyk Telefon 41 366 47 91 w. 461
E-mail cdn-kielce@zdz.kielce.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celami edukacyjnymi kształcenia są: nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, szczególnie pedagogiki pracy, poznanie podstaw psychologii w komunikacji i relacjach między instruktorem a uczniem, opanowanie tematyki z zakresu metodyki praktycznej nauki zawodu, a także zdobycie praktycznych umiejętności dydaktycznych (zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej) i w ten sposób przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu instruktora praktycznej nauki zawodu. Uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie: znajomości motywów, potrzeb i aspiracji w uczeniu się młodzieży i dorosłych, odpowiedniego identyfikowania i rozwiązywania dylematów związanych z nauczaniem młodzieży i dorosłych, stosowania metod i technik nauczania, przeprowadzania w sposób prawidłowy procesu dydaktycznego, właściwego posługiwania się pomocami dydaktycznymi wspierającymi proces kształcenia, wykonywania ewaluacji procesu dydaktycznego. Celami społecznymi kształcenia są: stworzenie większych szans na awans zawodowy, podniesienie świadomości potrzeby samokształcenia oraz rozwoju osobistego, podwyższenie samooceny w związku z podniesieniem swoich kompetencji, zwiększenie umiejętności pracy zespołowej i współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, nawiązanie znajomości z osobami ze swojego środowiska zawodowego oraz kadrą dydaktyczną, poznanie możliwości kształcenia i rozwoju na innych formach kształcenia.
Drukuj do PDF