Kategorie usług
 
Menu

Kurs operatora podestów ruchomych.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/17/10072/458072
Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 100,00 zł
Cena netto za godzinę 45,83 zł Cena brutto za godzinę 45,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-18 Termin zakończenia usługi 2019-11-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-08
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zakończonym szkoleniu zostanie przeprowadzony egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej. Pozytywny wynik części teoretycznej i praktycznej stanowić będzie podstawę do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego przez Urząd Dozoru Tech
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI WALDEMAR KULA
Osoba do kontaktu Jacek Jarus Telefon 530900970
E-mail j.jarus@crk.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego
Drukuj do PDF