Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego B1


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/17/34357/457855
Cena netto 960,00 zł Cena brutto 960,00 zł
Cena netto za godzinę 120,00 zł Cena brutto za godzinę 120,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-23 Termin zakończenia usługi 2019-10-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-18
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs jęzuka angielskiego -Poziom B1
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Speak Up Learning spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Agnieszka Sibera Telefon 723230213
E-mail asibera@speak-up.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestni w trakcie szkolenia nabędzie wiedzę w zakresie języja angielskiego na poziomie B1 (kontynuacja materiału z poz. B1). Nabędzie umiejętności: komunikacyjne, będzie poslugiwała sie językiem w mowie i w piśmie na wyższym poziomie zaawansowania, będzie potrafiła przeczytać tekst ze zrozumienieniem oraz komunikowac sie na poziomie średniozaawansowanym. Uczestnik naędzie równiez kompetencje społeczne tj. wzrośnie jego świadomość, będzie potrafił samodzielnie wykorzystywać nabytą wiedzę w pracy oraz w życiu społecznym.
Drukuj do PDF