Kategorie usług
 
Menu

Taktyka i techniki prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz weryfikacja uzyskanych informacji


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/13/30533/456340
Cena netto 1 180,00 zł Cena brutto 1 180,00 zł
Cena netto za godzinę 73,75 zł Cena brutto za godzinę 73,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-21 Termin zakończenia usługi 2019-11-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-22
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Edukacji Prawnej
Osoba do kontaktu Natalia Smolarek Telefon 532608522
E-mail biuro@edukacjaprawna.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie odkrywa narzędzia i techniki prowadzenia rozmów i przesłuchań stosowane w postępowaniach podatkowych, administracyjnych, przygotowawczych oraz w trakcie rozpraw sądowych. Nabyte umiejętności pozwolą zwiększyć zakres uzyskiwanych od przesłuchiwanego informacji oraz umożliwić ich weryfikację. „Taktyka i techniki prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz weryfikacja uzyskanych informacji” to 2-dniowe warsztaty składające się z części I – teoretycznej i warsztatowej doskonalące umiejętności praktyczne, które skierowane jest do prawników występujących w roli pełnomocników przed Sądem lub właściwym organem administracji, a także w roli obrońcy w postępowaniach przygotowawczych przed właściwymi organami ścigania, oraz części II – wyłącznie warsztatowej umożliwiającej doskonalenie wiedzy i umiejętności, zdobytych dzień wcześniej, w trakcie prowadzonych symulacji rozpraw. Szkolenie ma charakter na tyle uniwersalny, że zdobyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane przez radców prawnych rozpoczynających karierę, jak też na każdym poziomie zawodowym.
Cel edukacyjny
Po ukończonym szkoleniu uczestnik: I. Nabędzie wiedzę o: przeprowadzaniu wywiadu, rozpytania przesłuchiwaniu świadka prześłuchiwaniu strony.kontrolowanego przesłuchaniu powoda, pozwanego przesłuchaniu podejrzanego II. Nabędzie umiejętności: planowania i przygotowania rozmów/przesłuchań nawiązywania kontaktu interpersonalnego z przesłuchiwanym kontroli przebiegu interakcji wnioskowania na podstawie obserwacji osób przesłuchiwanych  dobierania metod przesłuchiwania doboru i stosowania technik wywierania wpływu  rozpoznawania mechanizmów obronnych  formułowania pytań rzetelnego dokumentowania przebiegu przesłuchania.  III. Nabędzie kompetencje społeczne: komunikacji werbalnej i pozawerbalnej aktywnego słuchania i zapamiętywania analizowania, systematyzowania i wyciąganai wniosków tworzenia atmosfery zaufania  samokontroli zachowania zgodnego z etyką zawoodową rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 
Drukuj do PDF