Kategorie usług
 
Menu

Akademia Krajowych Standardów Rachunkowości - Polityka rachunkowości i jej zmiany. Zdarzenia po dniu bilansowym – KSR 7


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/13/12433/455495
Cena netto 170,00 zł Cena brutto 209,10 zł
Cena netto za godzinę 56,67 zł Cena brutto za godzinę 69,70
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 3
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-01 Termin zakończenia usługi 2019-10-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-20
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 18 36
E-mail poczta@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest omówienie regulacji Krajowych Standardów Rachunkowości i pokazanie, w jaki sposób stosowanie przepisów prawa bilansowego może stać się prostsze. Każdy moduł omawia na przykładach kluczowe zagadnienia z punktu widzenia stosowania standardu. W zakresie wiedzy uczestnik będzie: - znał zasady ustanawiania i wprowadzania zmian polityki rachunkowości - znał przykłady wprowadzania zmian do polityki rachunkowości i przekształcania oraz prezentacji danych W zakresie umiejętności uczestnik będzie: - umiał wykonać Dane szacunkowe – przykłady. Ujmowanie zmian szacunków - potrafił Ujmować zdarzeń po dniu bilansowych W zakresie kompetencji społecznych: - nabędzie umiejętność samodzielnej pracy - nabędzie zdolność do uczenia się przez całe życie
Drukuj do PDF