Kategorie usług
 
Menu

DEKRA ISO 9001 – wymagania systemu zarządzania jakością


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/13/8038/455456
Cena netto 599,00 zł Cena brutto 736,77 zł
Cena netto za godzinę 85,57 zł Cena brutto za godzinę 105,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-23 Termin zakończenia usługi 2019-10-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-16
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DEKRA Polska Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Adam Łukaszuk Telefon 22-870-01-75
E-mail szkolenia.pl@dekra.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cele szkolenia w zakresie WIEDZY. Uczestnik szkolenia będzie: a. znał i rozumiał podstawowe pojęcia zawarte w normie ISO 9001:2015, b. znał i rozumiał cel, powód i korzyści stosowania wymagań normy ISO 9001:2015, c. znał i rozumiał potencjalne korzyści dla organizacji wynikające ze zmian w normie ISO 9001:2015, d. znał i rozumiał nowe wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 i istotę zmian wymagań normy ISO 9001:2015. Cele szkolenia w zakresie UMIEJĘTNOŚCI. Uczestnik szkolenia będzie umiał zinterpretować i zastosować podstawowe wymagania normy ISO 9001:2015 w kontekście swojej organizacji. Cele szkolenia w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH. Uczestnik szkolenia będzie a. potrafił promować wśród pracowników i klientów kulturę jakości i pracy w dobrze zorganizowanym systemie zarządzania jakością spełniającym wymagania nowej normy ISO 9001:2015, b. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015.
Drukuj do PDF