Kategorie usług
 
Menu

Spawanie metodą TIG


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/12/11392/454906
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-14 Termin zakończenia usługi 2019-10-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-14
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydawane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji w Gliwicach zawiera opis uzyskanych kwalifikacji.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydawane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji w Gliwicach
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wydawane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji w Gliwicach uprawnia do wykonywania zawodu spawacza, kod 721204.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Komisja Egzaminacyjna InterPetro Sp. z.o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DM System Damian Mazur
Osoba do kontaktu Damian Mazur Telefon +48178574209
E-mail dmsystem@onet.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg Wytycznych Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji w Gliwicach. Kod zawodu 721204.
Drukuj do PDF