Kategorie usług
 
Menu

Kurs na prawo jazdy kat. CE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/12/27851/454902
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 2 800,00 zł
Cena netto za godzinę 62,22 zł Cena brutto za godzinę 62,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 45
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-14 Termin zakończenia usługi 2019-12-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-13
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Szkolenie ADR+ Cysterny 42 godziny
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben
Osoba do kontaktu Robert Bęben Telefon 696 840 014
E-mail duetosk@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. CE
Drukuj do PDF