Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie A1 zakończony egzaminem TOEIC Bridge - 120 godzin.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/12/9279/454899
Cena netto 12 470,00 zł Cena brutto 12 470,00 zł
Cena netto za godzinę 103,92 zł Cena brutto za godzinę 103,92
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-21 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-20
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat znajomości języka angielskiego wydawany przez ETS.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Open Education Group Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Educational Testing Service (ETS) Global BV Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Open Education Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Ewelina Popowska Telefon 664705711
E-mail e.popowska@openeducation.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie A1. Szkolenia zakończone egzaminem TOEIC Bridge.


Drukuj do PDF