Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

NEGOCJACJE HANDLOWE B2B


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/12/22655/454893
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 5 904,00 zł
Cena netto za godzinę 300,00 zł Cena brutto za godzinę 369,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-27 Termin zakończenia usługi 2019-11-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-22
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Wojciech Popowski Telefon 784 762 567
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
•w obszarze wiedzy: poznanie najważniejszych strategii i taktyk negocjacyjnych opartych o psychologiczne techniki wywierania wpływu; świadomość własnej podatności na wybrane techniki ; rozróżnianie etycznych i nieetycznych sposobów wywierania wpływu,poznanie najczęściej stosowanych strategii i taktyk negocjacyjnych oraz uzyskanie sprawności w ich stosowaniu. •w obszarze umiejętności: sprawność w stosowaniu strategii i taktyk negocjacyjnych; umiejętność wykrycia i obrona przed technikami wpływu wykorzystywanymi przez drugą stronę; dostrzeganie sygnałów niewerbalnych demaskujących ukryte intencje w negocjacjach, umiejętność wykrycia i obrony przed technikami, chwytami, trikami, grami i manipulacjami wykorzystywanymi przez drugą stronę, •w obszarze kompetencji: zrozumienie znaczenia strategii, taktyk, chwytów, trików, gier i manipulacji w sytuacjach negocjacyjnych; wyczulenie uwagi na strategie i taktyki stosowane przez partnerów w negocjacjach, zwiększenie skuteczności w negocjacjach – zarówno pod względem osiąganych wyników, jak i utrzymywania długotrwałych relacji z partnerami negocjacyjnymi, uzyskanie świadomości własnej podatności na wybrane techniki oraz informacji zwrotnej dotyczącej wpływu swoich silnych i słabych stron na wyniki osiągane w negocjacjach
Drukuj do PDF