Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

VADEMECUM TRENERA BIZNESU:TRENER PRACY Z GRUPĄ


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/12/22655/454892
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 5 535,00 zł
Cena netto za godzinę 562,50 zł Cena brutto za godzinę 691,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-29 Termin zakończenia usługi 2019-11-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-25
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Wojciech Popowski Telefon 784762567
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia nabędzie: W zakresie wiedzy: - Pozna techniki stymulowania aktywności i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami - Pozna efektywne wykorzystywanie zasad proksemiki w kreowaniu przestrzeni uczenia się dorosłych W zakresie umiejętności: - Nauczy się dokładnego przekazywania instrukcji i wyjaśnień - Nauczy się jak skutecznie pracować z grupą niezmotywowaną W zakresie kompetencji: - Każdy uczestnik nauczy się wykorzystywać metody szkoleniowe zgodnie z potencjałem uczestników - Każdy uczestnik pozna wpływ trenera na proces grupowy
Drukuj do PDF