Kategorie usług
 
Menu

NEGOCJACJE I PSYCHOMANIPULACJE – JAK NEGOCJOWAĆ W ŚWIECIE AGRESYWNEGO BIZNESU


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/11/22655/454020
Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 6 765,00 zł
Cena netto za godzinę 343,75 zł Cena brutto za godzinę 422,81
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-28 Termin zakończenia usługi 2019-11-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-25
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Wojciech Popowski Telefon 784762567
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W obszarze wiedzy uczestnik szkolenia: pozna najczęściej stosowane strategie i taktyki negocjacyjne oraz uzyska sprawności w obronie przed nimi, pozna wpływ swoich silnych i słabych stron na wyniki osiągane w negocjacjach. W obszarze umiejętności uczestnik szkolenia: nabędzie umiejętności negocjowania z partnerami stosującymi agresywny styl negocjacyjny, rozwinie kluczowe kompetencje negocjacyjne, między innymi: efektywne przekonywanie, łagodzenie napięć, odczytywanie mowy ciała, obrona ceny i ataku na nią. W obszarze kompetencji uczestnik szkolenia zwiększy skuteczność w negocjacjach – zarówno pod względem osiąganych wyników, jak i utrzymywania długotrwałych relacji z partnerami negocjacyjnymi


Drukuj do PDF