Kategorie usług
 
Menu

Kurs na prawo jazdy kat. D po kat. C


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/11/21291/454006
Cena netto 3 630,00 zł Cena brutto 3 630,00 zł
Cena netto za godzinę 60,50 zł Cena brutto za godzinę 60,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-02 Termin zakończenia usługi 2020-03-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-02
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu LINIA Andrzej Ryszard Szope
Osoba do kontaktu Sylwia Żebrowska Telefon 532 496 673
E-mail bur@centrum-osk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Kurs na prawo jazdy kat. D po kat. C” jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu kierowcy kat. D poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dotyczących kierowania pojazdem kat. D. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem kat. D, właściwego określania stanu technicznego pojazdu. - umie obsługiwać mechanizmy występujące w pojeździe kat. D , umie samodzielnie wykonywać manewry pojazdem kat. D (parkowanie, jazda po łuku), sprawdzać stan techniczny pojazdu, bezpiecznie prowadzić pojazd z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach ruchu miejskiego oraz międzymiastowego -ma umiejętności samokształcenia się, rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz konieczność każdorazowego sprawdzania stanu technicznego pojazdu w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym użytkownikom dróg. Rozumie postawę zachowania szczególnej ostrożności wynikającej z transportu osób.
Drukuj do PDF