Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

KOMPLEKSOWE WDROŻENIE w firmie przepisów i zasad regulowanych przez europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych(RODO).


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/11/22655/454003
Cena netto 29 500,00 zł Cena brutto 36 285,00 zł
Cena netto za godzinę 1 229,17 zł Cena brutto za godzinę 1 511,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-04 Termin zakończenia usługi 2019-11-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Wojciech Popowski Telefon +48 784 762 567
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W obszarze wiedzy uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę potrzebną do wdrożenia RODO w firmie. W obszarze umiejętności uczestnicy nabędą umiejętności pozwalające im wdrożyć RODO w firmie, takie jak: Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych u ADO, dokonanie analizy i weryfikacji spełnienia obowiązków wynikających z RODO, przyporządkowywanie obowiązków dla firmy jako administratora danych, wynikających z RODO oraz analiza stopnia spełnienia tych obowiązków przez administratora lub procesora, szczegółowa analiza środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez ADO, pod kątem ich zgodności z RODO, identyfikacja i analiza zasobów ADO oraz opracowanie na tej podstawie analizy ryzyka i planu postępowania z ryzykiem, dokonywanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych pod kątem związanego z nim ryzyka, opracowanie procedur dla tworzenia/zamawiania systemów IT. W obszarze kompetencji uczestnicy będą posiadali umiejętność samouczenia się, modyfikowania systemu ochrony danych osobowych w firmie.
Drukuj do PDF