Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona przewóz osób


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/11/11542/453999
Cena netto 700,00 zł Cena brutto 700,00 zł
Cena netto za godzinę 20,00 zł Cena brutto za godzinę 20,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-09 Termin zakończenia usługi 2020-01-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-09
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Ryt Telefon +48 518-549-302
E-mail grzegorz.ryt@diagno-test.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnicy po zakończeniu usługi będę posiadali uporządkowaną wiedzę w zakresie transportu drogowego osób oraz praktyczne umiejętności z zakresu zaawansowanej jazdy. Po zakończeniu udziału w usłudze uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu państwowego zdawanego przed Komisją powołaną przez Urząd Wojewódzki. Szkolenie ma przygotować uczestników do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego w zakresie kat. D1, D1+E, D, D+E poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do zawodowego prowadzenia autobusu. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu racjonalnej jazdy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania przepisów, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Uczestnicy nabędą umiejętności podczas zajęć praktycznych w ruchu drogowym. Ponadto ukończenie szkolenia kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej przewóz osób przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest osiągnięcie zamierzonego celu, czyli wiedzy pozwalającej na podejście do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Wojewódzki. Ponadto kolejną uzyskaną kompetencją społeczną po ukończeniu przedmiotowego szkolenia jest wzrost możliwości samodzielnego wykonywania zleceń przez osobę uczestniczącą w szkoleniu poprzez przygotowanie do możliwości zawodowego prowadzenia autobusu/autokaru.
Drukuj do PDF