Kategorie usług
 
Menu

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH DLA MMŚP


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/11/7543/453938
Cena netto 4 223,00 zł Cena brutto 5 194,29 zł
Cena netto za godzinę 527,88 zł Cena brutto za godzinę 649,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-16 Termin zakończenia usługi 2019-09-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-13
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Certes Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Replińska Telefon
E-mail anna.replinska@certes.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem doradztwa jest przygotowanie diagnozy i określenie celów, w tym celów rozwojowych przedsiębiorstwa oraz celów rozwojowych kadry kierowniczej. „Diagnoza potrzeb rozwojowych” zostanie przygotowana na podstawie analizy strategicznej przedsiębiorstwa, działań wpierających konkurencyjność w branży oraz potrzeb rozwojowych kadry kierowniczej. Wynikiem przeprowadzenia diagnozy będzie przygotowanie planu rozwoju z określeniem czasu koniecznego na jego wdrożenie. Zbudowanie strategii i wyznaczenie celów zapewnią realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa oraz bezpośrednio przełoży się na wzrost kompetencji kadry menadżerskiej, a co za tym idzie efektywności przedsiębiorstwa i generowanego zysku. Uczestnik usługi dowie się, jakie z jakimi problemami boryka się jego przedsiębiorstwo oraz jakie kluczowe wyzwania przed nim stoją. Pozna główne kierunki rozwoju i cele strategiczne. Zdobędzie wiedzę na temat słabych i mocnych stron swojej działalności oraz szans i zagrożeń jakie przed firmą stoją. Po zakończeniu doradztwa uczestnik będzie identyfikować powtarzalne procesy w swojej firmie. Zdobędzie umiejętność formułowania strategii przedsiębiorstwa w 4 perspektywach: finansowej, rynkowej, procesów wewnętrznych, rozwoju. Uczestnik będzie umiał analizować potrzeby rozwojowe kadry menadżerskiej oraz określać cele rozwojowe. Po zakończeniu doradztwa Uczestnik będzie umiał analizować zmiany zachodzące w firmie, zdobywać informacje o najbliższym otoczeniu firmy, w tym swojej konkurencji. Zdobyte informacje będzie potrafił przeanalizować i wdrożyć odpowiednie ułatwienia w funkcjonowaniu swojego przedsiębiorstwa. Znając strukturę swojego przedsiębiorstwa będzie potrafił odpowiednio komunikować się ze swoimi pracownikami odpowiednio rozdzielać odpowiedzialność na poszczególnych szczeblach.
Drukuj do PDF