Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. BE wraz z egzaminem państwowym.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/10/33668/453173
Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł
Cena netto za godzinę 103,33 zł Cena brutto za godzinę 103,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-19 Termin zakończenia usługi 2019-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-18
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Prawo jazdy kategorii: AM; A1; A2; A; B; C; D; BE; CE; DE
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zakończonym szkoleniu uczestnik przystępuje do egzaminu państwowego na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, po pozytywnym wyniku z egzaminu uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez Starostę powiatu/Prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zameldowania/zamieszkania.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "POL-CAR" Jan Ziemiański
Osoba do kontaktu Jan Ziemiański Telefon +48 601967664
E-mail wczasyiprawko@poczta.onet.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie kursantów do samodzielnego kierowania samochodem osobowym z przyczepą w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego.
Drukuj do PDF