Kategorie usług
 
Menu

Wprowadzenie do języka C# i Visual Studio 2017


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/09/8397/452631
Cena netto 2 600,00 zł Cena brutto 3 198,00 zł
Cena netto za godzinę 123,81 zł Cena brutto za godzinę 152,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-29 Termin zakończenia usługi 2020-01-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-17
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Izabela Fiedorek Telefon 801 25 85 66
E-mail szkolenia@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik dzięki szkoleniu zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętności posługiwania się platformą .net i językiem C# do budowania rozwiązań biznesowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał i potrafił definiować i wywoływać metody (parametry, modyfikatory dostępu, hermetyzacja), będzie umiał definiować i implementować interfejsy oraz znał definicje typów – klasy,struktury oraz wyliczenia; będzie znał i rozumiał konstrukcje języka C# (instrukcje warunkowe i iteracyjne), będzie wiedział, jak tworzyć hierarchię klas przy użyciu dziedziczenia. Uczestnik pozna również dobre praktyki programistyczne. Uczestnik będzie potrafił wykonać podstawowe operacje na XML (Linq to XML) i na JSON, będzie potrafił korzystać z repozytoriów Git, nabędzie kompetencje, dzięki którym jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność. Uczestnik będzie potrafił prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Po szkoleniu będzie otwarty na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju, będzie koncentrował się na praktycznych rezultatach rozwojowych organizacji z którymi / dla których pracuje, będzie zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
Drukuj do PDF