Kategorie usług
 
Menu

MS 20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 2017


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/09/8397/452618
Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 4 551,00 zł
Cena netto za godzinę 105,71 zł Cena brutto za godzinę 130,03
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-20 Termin zakończenia usługi 2020-01-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-10
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Izabela Fiedorek Telefon 801 25 85 66
E-mail szkolenia@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania aplikacji Web przy użyciu nowych funkcji HTML5, CSS3 i JavaScript oraz zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych technologii stosowanych do budowy współczesnych aplikacji Web. Po szkoleniu Uczestnik będzie znał i rozumiał składnię JavaScript, będzie rozumiał na czym polega komunikacja ze zdalnym serwerembędzie wiedział, jak tworzyć formularze do zbierania i walidacji danych; będzie wiedział jak tworzyć obiekty i metody w JavaScript, będzie wiedział, jak tworzyć jak interaktywne strony przy użyciu API HTML5, będzie potrafił dodawać wsparcie offline w aplikacjach Web, będzie potrafił tworzyć proces Web Worker, będzie potrafił tworzyć interaktywne strony przy użyciu komponentów API dla HTML5, będzie potrafił prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym, będzie otwarty na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju będzie koncentrował się na praktycznych rezultatach rozwojowych organizacji z którymi / dla których pracuje. Uczestnik zdobędzie kompetencje, dzięki którym będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność.
Drukuj do PDF