Kategorie usług
 
Menu

ITIL® Practitioner with exam


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/09/8397/452562
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 936,00 zł
Cena netto za godzinę 152,38 zł Cena brutto za godzinę 187,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-13 Termin zakończenia usługi 2020-01-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-03
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Izabela Fiedorek Telefon 801 25 85 66
E-mail szkolenia@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie przez Uczestnika wiedzy i umiejętności z zakresu doskonalenia i zmiany w organizacji. Po szkoleniu Uczestnik: będzie znał praktyczne aspekty doskonalenia i zmiany w organizacji; będzie znał i rozumiał krytyczne dla zarządzania usługami zagadnienia zarządzania zmianą organizacyjną, mierzenia i raportowania, komunikacji towarzyszącej zmianie i usprawnieniu; będzie potrafił jak konstruować realne rozwiązania w oparciu o Bibliotekę Najlepszych Praktyk ITIL v.3, będzie wiedział, jak wdrożyć rozwiązania ITIL w praktyce, pogłębi oraz nabędzie wiedzę i praktykę fazy Ustawicznego Doskonalenia z Cyklu Życia Usługi, będzie świadomy i przygotowany na wyzwania związane ze zmianami organizacyjnymi, takie jak opór organizacyjny, nieoptymalna komunikacja, brak wsparcia managementu i sponsorów, będzie potrafił zdiagnozować bieżące i przyszłe problemy; będzie otwarty na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju; zostanie przygotowany do egzaminu ITIL® Practitioner; będzie potrafił prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym, Uczestnik nabędzie kompetencje, dzięki którym będzie gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność.
Drukuj do PDF