Kategorie usług
 
Menu

Język rosyjski zajęcia indywidualne poziom A2, egzamin TELC A2 + podręcznik - poddziałanie 3.2.2.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/07/6133/451976
Cena netto 8 528,00 zł Cena brutto 8 528,00 zł
Cena netto za godzinę 82,00 zł Cena brutto za godzinę 82,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 104
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-07 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-05
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Usługa jest zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs kończy się międzynarodowym egzaminem TELC A2. Na zakończenie kursu zostanie wydany certyfikat ukończenia kursu.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Telc GmbH
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Telc GmbH
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Colours Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Gosiewska Telefon 667665694
E-mail ec@englishcolours.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A2, zgodnym z CEFR (Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego). W zakresie poszczególnych funkcji językowych słuchacz osiąga następujące umiejętności: Mówienie – słuchacz potrafi podejmować różne role w procesie komunikacji używając odpowiedniego języka, formułować kilkuzdaniową wypowiedź na temat życia codziennego, stosować środki językowe do wyrażenia intencji, uczuć i emocji związanych z życiem codziennym, stosować poprawnie struktury leksykalno – gramatyczne oraz właściwą wymowę tak aby wypowiedź była zrozumiała, potrafi wyrazić prośbę, polecenie, podziękowanie itp., potrafi opisać osobę, przedmiot, miejsce, zjawisko, czynność, potrafi zrelacjonować wydarzenie. Słuchanie - słuchacz potrafi wybrać i zrozumieć określone informacje z tekstu, który nie jest dla niego w pełni zrozumiały, zrozumieć autentyczny materiał np.: wywiad, reklamę, ogłoszenie, dialog itp. w stopniu który pozwoli mu na określenie głównej myśli tekstu, wyselekcjonowanie określonej informacji, określenie intencji autora, funkcji lub / i rodzaju tekstu. Czytanie – słuchacz potrafi określić główną myśl tekstu czytanego, wyszukać określone informacje w różnego rodzaju tekstach np.: ogłoszenie, menu, list, prosty tekst narracyjny. Pisanie - słuchacz potrafi wypełniać formularz, napisać krótki tekst użytkowy (ogłoszenie, notatka, list nieformalny, mail, pocztówka) stosując odpowiednie środki stylistyczno– gramatyczne. W trakcie szkolenia słuchacz nabywa następujące umiejętności: nazywa kierunki geograficzne określa położenie z użyciem nazw stron świata rozmawia o pogodzie nazywa pory roku i miesiące opisuje wybrane typy krajobrazu nazywa wybrane rośliny i zwierzęta występujące w Rosji prowadzi rozmowę na temat rosyjskich symboli uzyskuje i udziela informacji na temat miejsc, które warto zobaczyć wymienia środki transportu nazywa najważniejsze obiekty i zabytki w Moskwie wymienia rosyjskich malarzy i ich dzieła prowadzi rozmowę na temat podróżowania koleją uzyskuje informację kolejową kupuje bilety kolejowe pyta o drogę wskazuje drogę stosuje formy grzecznościowe opisuje wygląd zewnętrzny człowieka wymienia cechy charakteru człowieka nazywa uczucia i emocje opisuje stany emocjonalne i zachowania wypowiada się na temat przyjaźni opisuje dom nazywa pomieszczenia i ich wyposażenie prowadzi dialog na temat wynajmu mieszkania pisze ogłoszenie o wynajmie mieszkania wymienia rodzaje sklepów, artykułów spożywczych i towarów przemysłowych prowadzi rozmowy związane z codziennym korzystaniem z usług prezentuje informacje o produktach wypowiada się na temat różnych form zakupów stosuje zwroty charakterystyczne podczas robienia zakupów wyraża prośbę, polecenie, podziękowanie korzysta ze słownika nazywa lokale gastronomiczne, artykuły spożywcze, posiłki wymienia dania typowe dla kuchni rosyjskiej zamawia potrawy w lokalu gastronomicznym nazywa naczynia i urządzenia kuchenne czyta ze zrozumieniem proste przepisy kulinarne prowadzi rozmowy o zdrowym żywieniu nazywa wybrane dyscypliny sportowe opisuje miejsca, osoby i czynności związane z najpopularniejszymi dyscyplinami sportowymi uzyskuje i udziela informacji na temat imprez sportowych wypowiada się na temat sportu


Drukuj do PDF