Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat.A, C i C+E, wózki widłowe, HDS, kwalifikacja wstępna przyspieszona, ADR-P, ADR-C, nalewaki, badania, opłata za pierwsze egzaminy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/05/14017/450755
Cena netto 16 400,00 zł Cena brutto 16 400,00 zł
Cena netto za godzinę 42,05 zł Cena brutto za godzinę 42,05
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 390
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-16 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Starosta wydaje PJ kat. A,C,C+E, - Wojewoda wydaje św. kwalifikacji zaw., - Marszałek wydaje ADR - zaśw. o przeszk. kierowcy, - TDT wydaje zaśw. kwalifik. (NO), - UDT wydaje zaśw. kwalifik. (ww, HDS).
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - wykonywanie prac związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego, - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej bloku programowego kat. C1,C1+E,C,C+E, - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR), - obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych (NO), - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kategorii C,C+E, - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów motocyklowych w zakresie prawa jazdy kategorii A, - prowadzenie i obsługiwanie wózków jezdniowych z napędem silnikowym kat. II WJO, - użytkowanie żurawi przenośnych kat. II Ż (HDS).


Drukuj do PDF