Kategorie usług
 
Menu

Akredytowane szkolenie PRINCE2® Foundation [Wrocław.III]


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/04/6982/450288
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 159,09 zł Cena brutto za godzinę 159,09
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-16 Termin zakończenia usługi 2020-05-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-15
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu H-consulting Wojciech Hołowacz
Osoba do kontaktu Agnieszka Oleksa Telefon 518 795 217
E-mail biuro@h-consulting.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym usługi jest zwiększenie, w ciągu miesiąca od zakończenia usługi, konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki podniesieniu kompetencji z zarządzania projektami według metodyki PRINCE2 pracowników biorących udział w usłudze oraz implementacji zdobytej przez nich wiedzy w działalności przedsiębiorstwa, w wyniku czego realizowane przez firmę projekty będą zgodne z założeniami metodyki PRINCE2 co zwiększy ich efektywność co najmniej o 15%.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia PRINCE2® Foundation jest, po pierwsze, zwiększenie kompetencji i efektywności Uczestników w obszarze realizacji projektów w oparciu o metodykę PRINCE2®, a po drugie, przygotowanie Uczestników do udziału w oficjalnym egzaminie PRINCE2® Foundation. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zdobycie: 1. Wiedzy: z zakresu podstaw teoretycznych, na których opiera się najbardziej rozpoznawalna metodyka zarządzania projektami- PRINCE2®. 2. Umiejętności: skutecznego planowania działań i kosztów w projektach, zgodnie z metodyką PRINCE2®. 3. Kompetencji społecznych: z zakresu efektywnego zarządzania zespołem projektowym w organizacjach działających w oparciu o metodykę zarządzania projektami PRINCE2®.


Drukuj do PDF