Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawo jazdy kat. A wraz z egzaminami państwowymi.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/03/18276/449670
Cena netto 1 760,00 zł Cena brutto 1 760,00 zł
Cena netto za godzinę 35,20 zł Cena brutto za godzinę 35,20
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-16 Termin zakończenia usługi 2020-05-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-13
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk
Osoba do kontaktu Ilona Wolak Telefon +48 15 816 55 55
E-mail biuro@prawkostalowa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel szkolenia określony został w kategoriach zdobytej wiedzy, umiejętności i społecznych kompetencji jakich nabywa osoba szkolona. Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu: 1. Uzyskuje wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego, wiedzę na temat budowy motocykla, wiedzę na temat zasad poruszania się po drodze motocyklem, wiedzę w zakresie zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, wiedzę w zakresie zasad zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami. 2. Posiada umiejętność prowadzenia motocykla, potrafi ocenić ewentualne zagrożenia związane z poruszaniem się po drogach publicznych, rozumie wpływ środków takich jak: alkohol, narkotyki czy leki na percepcję i szybkość reakcji. 3. Posiada zdolność samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, prawidłowo identyfikuje zagrożenia, a dzięki nabytej wiedzy z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia, awarii i udzielenia pomocy na miejscu wypadku jest odpowiedzialnym i świadomym uczestnikiem ruchu drogowego.
Drukuj do PDF