Kategorie usług
 
Menu

Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional - cert. Autodesk


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/09/03/7557/449618
Cena netto 3 290,00 zł Cena brutto 3 290,00 zł
Cena netto za godzinę 41,13 zł Cena brutto za godzinę 41,13
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-22 Termin zakończenia usługi 2019-12-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-04 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-21
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs Projektowanie w programie Autodesk Inventor Professional – poziom podstawowy i zaawansowany - 80 godz.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
- Egzamin zewnętrzny – ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - INVENTOR potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD, - Egzamin wewn na cert.: AUTODESK® Certificate of Completion – INVENTOR
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Międzynarodowy Certyfikat Autodesk - Egzamin zewnętrzny – ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - INVENTOR potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD, Walidacja PTI oraz CERTIPORT (USA)
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych
Osoba do kontaktu Zbigniew Pospolitak Telefon 797727373
E-mail zbigniew.pospolitak@educonsult.net.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Wzrost konkurencyjności firmy na regionalnym i międzynarodowym rynku, poprzez stosowanie współczesnych standardów w procesie projektowania i wytwarzania CAD CAM, nowoczesnej techniki projektowania i cyfrowego prototypownia
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: - nabycie umiejętności z zakresu projektowania w Autodesk Inventor Professional. - rozwinięcie zakresu umiejętności modelowaniu zespołów, metody projektowania zstępującego, szkieletowego, generator części maszynowych, konstrukcji ramowych, blachowych oraz konstrukcji spawanych - nabycie przez uczestników profesjonalnych umiejętności wykorzystania programu w praktyce projektowej, tworzenia dokumentacji technicznej, wizualizacji 2D i 3D zgodnie z powszechnymi na świecie standardami - nabycie umiejętności z zakresu analiz statycznych, dynamicznych i MES w środowisku programu - nabycie umiejętności płynnej obsługi programu Inventor w celu zwiększenia efektywności pracy, - nabycie umiejętności wspieraniu projektantów i inżynierów w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej, - nabycie umiejętności modelowania 3D i tworzenia dokumentacji 2D z modeli 3D - nabycie umiejętności zarządzania zmianami na rysunkach 2D, modelach 3D i wersjach papierowych, uzgadnianiu z projektantami i inżynierami wymagań technicznych i branżowych - nabycie umiejętności generowaniu dokumentacji technicznej do plików w programu CAD w różnych formatach oraz jej wydrukiem, - nabycie umiejętności zarządzaniu dużą ilością dokumentacji, w tym archiwum i serwerem rysunków, testowaniu i wdrażaniu nowych narzędzi CAD / CAE.
Drukuj do PDF