Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka niemieckiego dla ekonomistów/księgowych – poziom średniozaawansowany (A2/B1)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/30/13089/448352
Cena netto 770,00 zł Cena brutto 947,10 zł
Cena netto za godzinę 25,67 zł Cena brutto za godzinę 31,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-22 Termin zakończenia usługi 2019-11-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-30 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-17
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel kursu: zapoznanie się z podstawowymi, wybranymi zwrotami i słownictwem funkcjonującym w branży ekonomicznej, księgowej oraz biurowej. Zapoznanie się z wybranymi dokumentami, drukami, formularzami funkcjonującymi w działalności gospodarczej oraz korespondencją handlową. Utrwalenie zwrotów językowych i prawidłowe posługiwanie się nimi w komunikacji branżowej.
Drukuj do PDF