Kategorie usług
 
Menu

ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, czyli jak efektywniej pracować bez marnowania czasu i bez stresu


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/29/10770/448221
Cena netto 490,00 zł Cena brutto 490,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-21 Termin zakończenia usługi 2019-11-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-29 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-19
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PRESTIGE EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
Osoba do kontaktu Sylwia Jasińska Telefon 32 738 51 91
E-mail szkolenia@eck-prestige.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu nowoczesnych technik organizacji czasu pracy w oparciu o najnowsze koncepcje i teorie. Pozna zasady prawidłowej i skutecznej organizacji zadań zawodowych i osobistych. Dowie się jakie są przyczyny niepotrzebnej utraty czasu, marnowania czasu, powstawania nawyków utrudniających realizację zadań. Uczestnik nabędzie umiejętności prawidłowej organizacji pracy, dzięki czemu zwiększy swoją efektywność podczas wykonywania swoich zadań. Będzie potrafił racjonalnie zaplanować zadania i sprawy do realizacji. Nauczy się jak radzić sobie z natłokiem zadań, jak dokonać selekcji informacji. Będzie potrafił wykorzystać poznane narzędzia do optymalnego planowania zadań i organizowania czasu. Będzie potrafił również samodzielnie przygotować funkcjonalne miejsce pracy. Uczestnik posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie prawidłowej organizacji pracy, potrafi efektywnie zarządzać sobą i własnym czasem.
Drukuj do PDF