Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe: Księgowość


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/29/14337/447900
Cena netto 2 050,00 zł Cena brutto 2 050,00 zł
Cena netto za godzinę 11,39 zł Cena brutto za godzinę 11,39
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-25 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-29 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-30
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży
Osoba do kontaktu Ewa Zawłocka Telefon +48 668 487 741
E-mail janski.podyplomowe.szkolenia@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia podyplomowe Księgowość są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich. Studia stwarzają możliwość podwyższenia kwalifikacji i pogłębienie wiedzy zawodowej z zakresu księgowości. Rozwijający się sektor małych i średnich przedsiębiorstw powoduje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu małej i dużej księgowości. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z księgowości, prawa oraz podatków oraz  wykształcenie  praktycznych  umiejętności w  zakresie: wykorzystywania  narzędzi i  instrumentów niezbędnych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Kierunek studiów zgodny z potrzebami rozwoju podlaskiej gospodarki. Studia wpisują się w regionalne specjalizacje rdzeniowe. Program studiów podyplomowych opracowano z uwzględnieniem oceny potrzeb podlaskiego rynku pracy przy udziale pracodawców.
Drukuj do PDF